Yanlış Ekime Dikkat

  • by
Çim Adam

Yanlış saç ekimi

Saç nakli operasyonları saç ekimi yapanların sayısı arttığından yayıldı. Mikromotor FUE yöntemini biraz öğrenen piyasaya girmek isteyenler fiyatlarda damping yaparak müşteri! (hasta değil) sayılarını arttırdılar.

Her eline mikromotor alan FUE yöntemi ile saç ekimi yapıyoruz diye ortalığa döküldü.

Değil plastik cerrah, doktor hatta sağlıkla ilgili eğitim görmemiş kişiler bile kendi başlarına FUE yöntemi ile saç ekimi yapmaya soyundular. Bunun sonucunda saç ekimi sonucunu beğenmeyip ikinci kez saç ektiren hastaların sayısı da arttı. Düzeltme ameliyatları daha pahalıdır.Saç naklinde önemli olan doğal görünümlü ve çok seyrek olmayan saça sahip olmaktır. Bu amaca ulaşılamayacaksa saç ekimi yaptırmak anlamsızdır.

Saç Ekiminin Düzgün Olmasını Etkileyen Faktörler:

Saç ekiminde verici alanın verimliliği ve alıcı alanın genişliği

Yeterli sıklık sağlanablecekse kel gezmenin anlamı yoktur. Saçınızı çok kısa kestirseniz bile kelseniz estetiğinizden birşeyler kaybetmişsniz demektir. Saçı olan biri saçını çok kısa kestirdiğinde kel birine göre daha yakışıklı görünür.Saç nakli duygusal bir karardır.
Yapılaması zorunlu değildir. İnsanlar fiziksel olarak yaşlansalar da  ruh olarak genç kalıyor. Genç bir ruha dökülmüş saçlar eşlik edemez.

Saç ekimi ekibi

Saç ekimi yapacak ekipte plastik cerrah veya dermatolog olması zorunludur. Operasyon sırasında, yaklaşık 5 kişi bulunur.

Saç Ekiminde Teknolojik Ekipman

Şerit yöntemi ve FUT yapılacaksa mikroskop veya özel büyüten gözlükler (loop) kullanılmalıdr. Tecrübeli kişiler büyütmeli gözlük, tecrübesiz ekipler mikroskop kullanırlar. Çünkü mikroskopla eşit büyütmede olan gözlük kafayı fazla oynatınca bulantı hissi yaratır. Doğru bilgilendirilmiş bir hasta, deneyimli bir operasyon ekibi ve mükemmel bir operasyon altyapısı yan yana gelince hasta sonuçtan memnun olabilir.

Türkiye’de, yılda 10 bin kişinin saç nakli yaptırdığı tahmin edilmektedir. Memnun kalmayıp tekrar saç ekimi yaptırmak isteyen herkesin ikinci bir şansı yoktur. İkinci kez operasyon geçirmek için köklerin alınacağı alanın harcanmamış olması gerekllidir. İlk ameliyatta ziyan edilen saç köklerini yerine koymanın imkanı yoktur. Profesyonel olmayan kişiler verici alanı ilk saç ekiminde harcarlar. Üstelik yanlış ekim yapıldığında saçlar seyrek, düzensiz ve dik çıkar. Saçların önemli bir kısmı da çıkmaz.
FUE yöntemi ile düzeltme imkanı olsa bile ekilmiş saçları köklerinden sökmek ve doğru yönle yeniden ekim yapmak gerekir. Alın kısmın aşağı bölgelerine yapılan ekimi ise epilasyonla düzeltmek gerekebilir.Kötü bir saç ekim deneyimi geçiren hastalar sosyal anlamda kabul edilebilir bir dış görünüş kazanmak amacı ile gelirler. Dünya’da yapılan ekimlerin %30’u yetersiz düzeydedir. Bunların ise ancak %10’u yani tüm hastaların %3’ü bir düzeltme ameliyatı yaptırırlar.
Bunun nedeni hastanın yanlış seçim yapmasından dolayı pişmanlığı dışa vuramaması, tekrar aynı olayı yaşamaktan korkması veya maddi imkanlarını zaten ilk ameliyatta kullanmış olmasıdır.Düzeltme operasyonlarının ilk operasyonlar kadar verimli sonuç vermemesine rağmen, fiyatı daha pahalıdır, çünkü cerrahı daha çok uğraştırır. Bu nedenle ilk seçimin doğru yapılması, her saç ekimi yapıyorum diyene inanılmaması, saç ekiminde fiyatın birinci kriter olmaması gerekmektedir.
Garanti belgesi gibi ticari bir belgeden çok hastanın “onam formu” denen belgeyi istemesi daha anlamlıdır. Bu belgede başına gelebilecek komplikayonları okuyabilir. Bu belgeyi doktor da imzalayarak hastaya verir. Saç ekimi yaptıracak hastaların bu belgeye saç ekimine doktorun katılıp katılmadığını mutlaka kaydettirmeleri de önerilir. Bu sayede belge gerçek anlamda geçerli olacaktır. Hastanın saç ekimi öncesi, saç ekimi işlemi ve sonrasında doktorunu görme imkanı olmayabilir. Bazen doktorun diplomasını görebilir. Hatta onu bile göremez. Çünkü zaten ekipte bir doktor yoktur. Bu şartlarda sonucun mükemmel olmasın beklemek zaten anlamsızdır. Bile bile sonuca razı olunmuş demektir.