Şerit ayrıştırma ve FUT

Saç ekimi için greftlerin alınması: Şerit alma (strip harvesting) ve FUT yöntemi (eski yöntem)

FUT saç ekimi sonrası iz
“Trichophytic closure” bile uygulansa hastaların %5’inde bu şekilde iz kalır. Bu hastalarda izde kızarma, kabarma olur. Cerrahın hatası yoktur.

Ense bölgesindeki sağlam bölgedeki saçlı deriden şerit alınarak köklerin hazırlanması işleminde hasta yüzü koyun yatırılır. Enseden yapılan iğnelerle verici saha uyuşturulur. Daha sonra 2cm genişliğinde bir deri parçası çıkarılır. Kesilen bölge karşıklı getirilerek dikilir. Bu deri genelde mikroskop altında veya büyütme ile kesilerek kök üniteleri halinde saç ekimi için ayrıştırılır. Ortalama 2500 kök ünitesi edilir. Bu yöntemin en önemli dezavantajı ense bölgesinde kalan iz ve ilk günlerde gerginliğe bağlı ağrıdır.

Ense bölgesinde izin az kalması için deri şeridini alırken yüz germede kullandığımız teknikleri kullanırız. Bu yöntem plastik cerrah hatta cerrah olmayan saç ekimi yapan doktorlar tarafından trikofitik kapatma olarak yanlış bir terminoloji ile anılır. İz kalmasının asıl nedeni kesilen bölgede anormal kollajen yapımı ve bu kollajenin  şekillenememesi sonucu hipertrofik skar (kaba iz) oluşmasıdır. Bunda saç ekimi yapan plastik cerrahın bir ihmali söz konusu değildir. Sadece saç ekimi değil, ameliyat edilen tüm hastaların %5’inde gözlenir. Bu izin çıkartılıp tekrar dikilmesi ile %50 başarısızlık şansı vardır. İzi azaltmak için iz içine FUE yöntemi ile saç ekimi yapılır.

FUT izine ekim

Şerit ve FUT yöntemi sonrasında kalan iz içine FUE yöntemi ile saç ekimi

 

 

Bir cevap yazın