Saç Ektirme

Saç dökülmesi yaşam boyu sürer. Başarılı bir saç naklinden sonra da saçların dökülmesi devam eder. Saç nakli öncesi ve sonrası tıbbi saç dökülmesi tedavisi saç dökülmesinin önlenmesinde faydalı olacaktır.

Saç naklinde temel amaç saçların kısmen veya tamamen döküldüğü bölgeye dökülme ihtimali çok düşük bölgelerden saç kökü veya vücut kıllarından kıl kökü nakli naklidir. Kökün sadece kendisinin aktarılması yeterlidir. Yeterli yoğunluk sağlayabilmek (65-75 kök/cm2) için köklerin sadece saç üreten kısımlarının nakledilmesi ve köklerin yerleştirileceği deliklerin tam kök boyutunda olması gereklidir. deliklerin (slitlerin) açılması için tam kök boyutunda bu sayede yanyana daha sık kök yerleştirilebilmesi amaçlanır. Bunun için iğneye benzer aletler kullanılır. Tek kök için 0.5 mm genişliğinde yani 28 gauge, iki kök için 22 gauge boyutunda iğneye benzer alet kullanılır. Daha kalın (19-21) gauge iğnerkök boyutundan çok büyük olduğu için ultrarefined follicular unit transplantation technique olarak adlandırabileceğimiz bu teknikte yeri yoktur.

Saç kökleri iki şekilde alınır:

1. Folliküler ünite ekstraksiyonu:

Folliküllerin tek tek 0.45-0.9 mm. punchlarla çıkartılması. Bu yöntemle saç kökleri dışında vücut kılları da alınabilir. Kökeni 50 yıl öncesine dayanır. 4 mm. lik punch’larla başlanan bu işlem daha sonra 2.0, 1.5, 1.0 mm.lik punch’larla yapılmıştır. Ultrarefined follicular unit transplantation tekniğinde ortalama 0.75mm.lik (0.45, 0.75, 0.9 mm) altınla kaplı titanium punchlar kullanılır.

2. Şerit (strip) yöntemi:

Bu yöntemde enseden 2-2.5 mm genişliğinde bir şerit çıkarılır. Şeritin çıkarıldığı bölge dikilerek kapatılır. Şerit çıkarılırken yüz germe işlemlerinde de kullandığımız bir teknikle bir iki sıra saç kökü tam kesi hattında bırakılırsa izden de saç çıkacaktır. bu yöntem son yıllarda plastik cerrah olmayan saç ekimi yapmaya çalışan kişiler tarafından çeşitli ticari adlarla yeni keşfedilmiş gibi sunulmaktadır. Şerit alınan bölgede iz kalması sadece iz yapmaya (keleoid veya hipertrofik skara) yatkınlığı olan kişilerde olur. Bu nedenle bir yeriniz kesildiğinde izde kızarma, kabarma, geç iyileşme oluyorsa sizin için uygun yöntem folliküler ünite ekstraksiyon yöntemidir.

Saç naklinde folliküller teker teker alıcı bölgeye yerleştirilir. Saç hangi yöntemle alınırsa alınsın buna folliküler ünite transplantasyonu denir. Plastik cerrahi cerrahi nosyonu ve terminolojiden uzak olduk kişiler folliküler ünite transplantasyonunu şerit yöntemi ile saç kökü elde etme ve ekme sanmaktadırlar.

Özetle saç naklinde günümüzde iki yöntem mevcuttur:

1. Folliküler ünite ekstraksiyonu ve transplantasyonu

Saç kökleri implante edildiğinden implantasyonu da denir. Ancak implantasyon daha çok sentetik protezlerin yerleştirilmesi için ve implant terimi de sentetik protezler için kullanıldığından yeterli bir tanım değildir.

2. Şerit yöntemi ile folliküler ünite elde edilmesi ve transplantasyonu.

Sıklıkla folliküler ünite transplantasyonu  (FUT) diye eksik olarak anıldığına rastlayabilirsiniz.