Saç Ekimi

Saç ekimi kelliğin, saçların seyrelmesinin, sakal, kaş veya kirpiklerin tam veya kısmi yokluğunun kalıcı çözümüdür. Hatta göğüs kıllarının eksikliğinde bile saç ekimi işlemi uygulanabilir. Saçlı ekiminde temel prensip sağlam, 5 hidroksit testosteronun saç dökücü etkisine dayanıklı saç veya kıl köklerinin saçların, sakalların, kaşların veya kirpiklerin  döküldüğü veya seyrek olduğu alanlara aktarılmasıdır. Sac ekimi için kafanın arka ve yan bölgelerindeki saç kökleri, sakal veya vücuttaki kıl kökleri kullanılabilir. Saç ekimi en sık androjenik, yani erkeklik hormonuna hassasiyete bağlı saç dökülmesi durumunda yapılır. Bu durum kadında da olabilir. Çünkü kadınlarda da testosteron mevcuttur. Bu konu ile bilgiyi kadında saç dökülmesi ve kadında sac ekimi ile ilgili yazılarımızda bulabilirsiniz. Bunun dışında yara izleri, doğuştan kısmi kellik, geçirilmiş mantar enfeksiyonuna bağlı kelliklerde de saç ekimi yapılabilir. Ancak tiroid hastalığı gibi sistemik hastalığa bağlı saç dökülmelerinde ve alopesi areata veya alopesi totalis gibi bağışıklık sistemi ile ilgili saç, kaş ve kirpik dökülmelerinde saç ekimi yapılamaz,  yapılırsa büyük olasılıkla tekrar dökülme olur. Kemoterapi sonrası saç dökülmesinde ise seçilmiş hastalarda saç ekimi yapılabilir.

Saç Ekiminde Köklerin Alınması

Saç ekiminde son yıllarda en sık folliküler ünite ekstraksiyonu (FUE) yöntemi kullanmaktayız. Saç follikülü, saç kökü demektir. Bu işlemde saçlar 2mm uzunlukta olacak şekilde kesilir ve lokal anestezi altında saç kökü üniteleri teker teker toplanır. Kökler mikromotorla, elle, veya robot tarafından toplanır. Kökler alındıktan sonra ekime dek köklerin canlılığını maksimum derecede korumak için belirli solüsyonlarda ve soğukta saklanırlar. Alınan kök üniteleri 1- 4 saç kökü içerir, ortalama 2,3 kök ünitesi olarak hesaplanabilir. Köklerin alındığı bölge bir gün pansumanla kapatılır. Açıldıktan sonra özel bir bakım gerektirmez. Kökler ince punch’larla (kök alımında kullanılan silindirik aletlerle) alınmışsa köklerin alındığı bölge beş gün içinde iyileşir. Bu bölgede ilk aylarda yanma batma hissedilebilir. Nadiren şiddetli sızı hissedilir, bu sızı ağrı kesicilerle geçirilir. Sac ekiminde köklerin alındığı bölgede nadir kişinin hassasiyetine bağlı küçük alnlarda saç dökülmesi olabilir, buna şok dökülme demekteyiz. Şok dökülme geçici bir durumdur. Bu bölgedeki saçlar genelde üç ay içinde tekrar çıkar. Kökler alınırken kök ünitesinin küçük bir kısmı alınan bölgede kalır. Bu nedenle köklerin alındığı bölgede saçları güçlü olanlarda bir kısım saçlar tekrar çıkabilir. Saç kökünün alındığı bölge iyileştikten sonra belirgin bir seyreklik görülmez. Benzer yöntemle sakaldan veya vücut kıllarından da saç kökü üniteleri alınabilir.

Bunun dışında saçlı derinin şerit halide kesilerek alınıp köklerin mikroskop altında veya çıplak gözle ayrıştırılarak kök ünitelerinin hazırlandığı ve akabinde folliküler ünite transplantasyonunun (FUT) uygulaması artık nadiren uygulanmaktadır.

Saç Köklerinin Ekilmesi

Saç kökleri ekilirken önceden saç kökü ünitelerinin yerleştirileceği yuvalar açılabilir veya ekim Choi iğneleri ile direkt olarak yapılabilir.

Saç Köklerinin Kanal Açılarak Ekilmesi

Kök yuvaları jiletten hazırlanan veya hazır ince dikdörtgen şeklinde slit dediğimiz aletlerle, safir uçlu iğnelerle veya artık nadiren kullandığımız Nokor iğneleri ile açılır. Ekim ince pensetlerle veya Choi iğneleri ile kökleri zedelemeden özenle yapılır.

Direct Hair Implantation (DHI)

Özellikle saç kesilmeden yapılan saç ekimlerinde ise Choi iğneleri ile ekimi direkt olarak yapmaktayız. (Direct Hair Implantation – DHI yöntemi) Bu yöntemi şerit alma ve FUT yöntemi uyguladığımız hastalarda daha sık uygulamaktaydık. Bu yöntemde iğne içine kökün yerleştirilmesi saç uzun olduğu için saç köküne hiç dokunmadan yapılabilmekteydi. Son yıllarda saç ekiminde saçları kesmeden ekim yaygınlaştığı için DHI yöntemini daha sık uygulamaktayız.

Saç Ekimi Sonrası

Saç ekimi işlemi bittikten sonra ekim yapılan alan açık bırakılır. Ense bölgesi ise işlem sonrası ilk gün serum sızıntısı olacağı için pansumanla kapatılır. Bu pansuman ertesi gün çıkarılır. Alındaki şişlik derecesine bağlı olarak tenisçi bandı gibi bir bant takılır. Bu bant beş gün kalır. Özellikle ilk beş günde ekilen kökler hassastır. Çok dikkat edilmesi gerekir. Ekilen bölge genellikle on gün içinde iyileşir. Ekilen saçlar ilk ayda dökülebilir. Ekilen saçlar 2-3 ay sonra çıkmaya başlar ve 6 ayda %50-60’ı, bir sene sonra da ekilen saçların tamama yakını çıkar. Bu dönemde bazı ilaçlar ve PRP yapılması önerilebilir.