Saç Ekimi Terminolojisi

Saç ekimi ile ilgili yazılara baktığınızda saç kökü, saç teli, kök ünitesi (follicular unit), greft gibi terimlerle karşılaşacaksınız. Bu terimlerin anlamlarını bilmeniz saç ekimi konusunda danışmaya gittiğinizde konuyu anlamanızda yararlı olacaktır.

Saç ekiminde kullanılan terimler

Kök ünitesi (Follicular unit)

Saç kökleri saçlı deride tekli olarak yerleşebileceği gibi ikili, üçlü, dörtlü hatta beşli gruplar halinde bulunurlar. Bu kök gruplarına kök ünitesi denir. Ön taraflarda birli ikili kök üniteleri yoğunken arkalarda kök ünitelerindeki kök sayıları artar.

Verici alan (donör saha)

Saç köklerinin alındığı dökülmeye dayanıklı saçların bulunduğu kafanın arkasından şakaklara uzanan bölge.

Alıcı alan (resipiyan bölge)

Alınan saç köklerinin ekildiği saçların seyreldiği veya tamamen döküldüğü alan.

Greft (Yama)

Saç ekimi için hazırlanmış saç kökü ünitelerinden oluşan deri parçacıkları. Tek kök ünitesi içerirse mikrogrefti, iki üç  kök ünitesi içerirse minigreft denir. Minigreftler artık çok nadir kullanılmaktadır.

 

FUT Saç Ekimi

Şeritten ayrıştırma ve kök ünitesi transferi (Strip harvesting and follicular unit transfer – FUT)

Verici alandan alınan saçlı deri şeridinden kök üniteleri ayrıştırılır ve bunlar alıcı alana transplante edilir. Bu işlem mikroskop altında yapılabilir.

Folliküler Ünite Ekstraksiyonu (FUE)

Bu yöntemde saç kökleri teker teker punch denen 0.6-0.8mm çapında ince silindirik aletlerle etrafı kesilir. Kök üniteleri pensetle çekilerek çıkartılır. Ekim yine FUT yöntemi ile yapılır. Ekim işlemi folliküler ünite implantasyonu (FUI) olarak da anılır.

FUE Plus, A+ FUE: FUE için kullanılan ticari terimler. FUE’den farkı yoktur. Eskiden kullanılan Ultrarefined FUT gibi…

Mega-oturum (Megasession, MegaFUT)

Eskiden 2000 grefti bulan mini veya mikrogrefti bulan saç ekimi seansları için kullandığımız bir terim. FUE yöntemi ile daha yüksek sayılarda ekim yapılabildiğinden bu terim nadiren kullanılır.

Saç teli nakli

Bir kök ünitesinde ortalama 2.3 kök ünitesi içerir. 1000 greftlik saç ekiminde ortalama 2300 saç kökü ekilir. Bazı reklamlarda bir seansta ekilen greft sayısı yerine kasıtlı olarak 7000, 10000 kök veya saç teli olarak yazıldığını görülür. Bu 3000-4500 kök ünitesine (grefte) denk gelir. Bu şekilde masif saç ekimi yaparken greftlerin soğuk ortamda saklanması ve 6 saatten kısa bir sürede ekilmeleri gerekir.

Bir cevap yazın