Saç Ekimi Fiyatları

Saç ekimi hakkında bilgi almak ve 3000 TL’den başlayan saç ekimi fiyatlarımızı öğrenmek istiyorsanız bize telefon, WhatsApp, Instagram, eposta veya iletişim formu aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

Saç ekimi fiyatını etkileyen en önemli unsur greft sayısıdır. Günümüzde kökleri alma teknolojisi ve hızı geliştiği için uygun donör sahası olan hastada 4000 greft kolaylıkla alınmaktadır. Bu kök sayısı ile optimum sıklık sağlayacak bir ekim ile yaklaşık 120 cm2, sık bir ekim amaçlanırsa 60cm2 bir alan saçlandırılabilir. Zorlama ile 5500-6000 greftlik ekim ancak saç kökleri çok güçlü olan hastalarda sağlanabilir. Bu nedenle bu hastaların bazılarında çok iyi sonuç alınabilirse de bazılarında ekilen saçların bir kısmı çıkmamaktadır. Böyle bir ekime uygun hastayı ancak muayene sonrası, bazen de alım sırasında belirleyebilmekteyiz. Hasta açısından önemli olan ekilen greft sayısı değil, bir yıl sonra çıkan saçın görünümüdür.

Sac ekimi fiyatlarını belirlemedeki ikinci unsur ise ekim yönteminde kullanılan aletlerdir. Choi yöntemi (Direct Hair Implantation, DHI) ile yapılan ekimler malzeme masrafı arttığı için biraz daha pahalıdır.

Etiketler: