Saç Ekim Yoğunluğu

Saç nakli, saç ekimi yoğunluğunun belirlenmesi uygulanan yöntemin başarısını ve kalitesini göstermesi açısından çok önemlidir. Saç kaybı olan kişilerin anlaması gereken normal saç yoğunluğunun ne olduğunun ve saç ekimi ile estetik açıdan tatmin edici sonuçlara ulaşabilmek için hangi yoğunlukta ekim yapmak gerektiğidir.

Ortalama bir bireyde 100 000 adet saç folikülü ve santimetrekare başına 100 foliküler ünite bulunur. İnsanın aklına hemen şöle bir soru geliyor:Peki ne kadar yoğunluktaki bir saç estetik açıdan tatmin edici sonuç verir?

Bilimsel çalışmalar göstermiştir ki saçların bir alanda % 50’si kaybedildiği zaman bile aynı estetik görünümün büyük oranda korunabileceğini göstermiştir. Bu yüzden santimetre kareye 50 foliküler ünite saç nakli çoğu zaman estetik açıdan oldukça tatminkar sonuçlar vermektedir.

Ancak saç kılı çapı ince olanlarda, açık saç rengine sahip olanlarda ve ön saç çizgisine ekim yapılacaksa daha yoğun yapılacak bir ekim estetik görünüm açısından daha tatminkar sonuçlar verecektir.

Norwood erkek tipi saç dökülmesini 8 evreye ayırmıştır. İlk evre hariç her evrede yeterli verici alan olduğu sürece saç ekimi yapılabilir. Evrelere yaklaşım seans sayısı ve nakledilecek saç foliküler ünite sayısı farklılığıdır.

Bir cevap yazın