Greftlerin Ekilmesi

Saç ekiminde köklerin yerleştirileceği deliklerin hazırlanması:

Köklerin yerleştirileceği delikler oluştuurulurken deliklerin açılması için eskiden bistüri veya iğne benzeri aletler kullanırdık. Bu iğneler derinin üst tabakasını içeri doğru gömdüğü için ekim yapılan saçların etrafında çukurlaşmalar görülürdü. bir süre laser kullandık. Ancak lazerle sık saç ekimi yaptığımızda ısı hasarı problem yaratmaktaydı. Daha sonra jiletleri incecik keserek (slit) kullanmaya başladık. Bu problem ortadan kalktı.  Dolaşım problemleri nedeniyle bir süre lateral slit yöntemini savunduk, yani deliklerin kaşlara paralel açılmasının kafa derisi beslenmesini bozmayacağını savunuyorduk. Daha sonra pek çok plastik cerrah sagital slit yöntemini kullanmaya başladı. Yani delikleri dik açmayı tercih eder olduk. Bu yöntemle daha sık ve estetik görünüm elde edilir. Santimetrekarede 40 kök ünitesinin üzerinde ekim yaptığımızda kafa derisini serumla şişirerek genişletiriz ve bu sayede daha sık delik açmamıza imkan olur. Bu şekilde yaptığımız ekime dense packing deriz. Böylece dar alanlarda neredeyse bire bir ekim yapabiliriz. Ancak bü yöntemi geniş alanlarda uygularsak dolaşım bozukluğu ve küçük alanlarda nekrozlar yani doku kayıpları oluşur.  Ağır sigara içicilerinde ekimin çok sık yapılmasını önermemekteyim. Deliklerin saçların doğal yönüne göre açılması gerekir. Derini altındaki kılcal damar ağı çok zedelenmemelidir. Saçların yönü önde öne doğrudur. Tepe bölgesinde girdap yapar.

Choi yöntemi (DHI)

Saç ekiminde elde edilen kök ünitelerinin (graft) yerleştirilmesinde ikinci bir alternatif ise hiç delik açılmayıp Choi iğnesi dediğimiz bir aletle kökün iğnenin içine geçirilip batırılarak ekilmesidir. Köklerin zedelenme ihtimali ve işlemin bazı hastalarda zorluğu nedeniyle pek taraftar bulmamış bir yöntemdi. Son yıllarda tekrar gündeme gelmiştir. Koreli cerrah Dr. Young-chul Choi'un implanter'ını Dr. Hwang Sungjoo geliştirmiş ve hem daha kullanışlı hem de daha ekonomik hale getirmiştir. Bu sayede tekrar yaygınlaşan yöntem Direct Hair Implantation (DHI) olarak hastalarasunulmuşur. DHI yöntemini saçları kesmeden, saçların arasına ekim yaptığımda severek uygulanmaktayım. Nadiren, özellikle kalın yağlı derili, kalın telli saçı olan hastallarda kök diplerinde ekim yapıldığının anlaşılmasına neden olan izler kalmaktadır. Tecrübe ile hasta seçimi önemlidir.

Saç ekiminde köklerin yerleştirilmesi

Greftler yerleştirilirken genelde mikropensetler veya daha az sıklıkla yukarda bahsettiğim Choi iğnesi kullanılır. Kökler yerleştirilirken çok titiz olmak gerekir. Saç kökünde keratin üreten dermal papiller hücreden zengin iki bölge vardır. Bir kökün soğan kısmı bir  de o bölgenin yaklaşık 3 mm yukarısındaki bir bölge… Bu bölgelere pensetle temas etmemek ve kökü zarif bir hareketle yerleştirmek gerekir. Bunun için deliklerin tam köke göre açılmış olması gerekir. Köklerin 6 saat içinde ekilmesi gerekir. Bu nedenle ilk alınan kök ilk ekilir. Ön taraflarda sadece birli ikili kökler kullanılır. Çok sık ekimlerde bazen iki ikili kök birleşip dörtlüymüş gibi görünebilir. Hiçbir plastik cerrah öne dörtlü kök ekmez.

Ekim sonrasında ense bölgesine bir bandaj yapılır. Bir gün sonra bu bandaj çıkarılır. 48 saat sonra ekim bölgesi çok dikkatlice yıkanır. Daha sonra saçlar hergün yıkanır. İlk günlerde ekim alanında ve arkada çok ince bir kabuk oluşur. Bu kabuklar 10 günde dökülür. Yani saç ekimi yaptıracaksanız ve bire bir insan ilişkileri olan bir işiniz varsa iki hafta zaman ayırmanız  gerekir.

Ekilen köklerin kılları ilk ayda dökülür. Ekilenler 3 ay sonra çıkmaya başlar. Dermal papiller hücrelerden keratin üretimi yaklaşık iki ayda gerçekleşir. Önce kökler bir sersemlik dönemi geçirir (lag phase). Hatta köklerin alındığı bölgede bile hafif dökülmeler olur. Ancak bu geçicidir. saçlar çıkmaya başladığında ense bölgesi de sıklaşmaya başlar. Altı ayda ekilen saçların %60ı bir yılda %92’si çıkar. Ekim işlemi sırasında kökler PRP veya kök hücre ile muamele edilmişse bu oranın daha yükseldiğini iddia eden otörler vardır.