Genel Bilgiler

SAÇ EKİMİ GENEL BİLGİLER

SAÇ EKİM İŞLEMİ

Saç Ekimi Anestezisi:

Saç nakli genellikle kendinizi daha rahat ve konforlu hissetmeniz için sakinleştirici verildikten sonra  lokal anestezi yapılarak gerçekleştirilir. Deriniz uyuştuktan sonra ağrı duymazsınız fakat işlem esnasındaki basıncı ve çekme kuvvetlerini hissedebilirisiniz.

Saç köklerinin alınması:

Saç kökleri kafanın arka tarafından dökülme ihtimali olmayan bölgeden iki yöntemle almaktayız:

1. Şerit yöntemi: Bu yöntemde saçlı deri 2-2.5 cm genişliğinde 12-18cm uzunluğunda bir şerit halinde alınır. Bu bölge ensenin gevşekliğinden yararlanılarak rahatça dikilerek kapatılır. Alınan şerit büyütme altında alınarak altında küçük parçalara ay kök ünitelerine ayrılır. Kök üniteleri 1-3 kök içerir.  Örneğin;  ortalama cm2 de 70 kök ünitesi olduğu düşünelecek olursa 40 cm2 alanı olan bir şeritten 2800 kök ünitesi elde edilir. Şerit alınan bölgede eğer haztanın iz oluşumuna yatkınlığı yoksa genelde ince bir iz kalır. 2. bir seans ancak 4 ay sonra düşünülebilir.
2. Köklerin tek tek alınma yöntemi (Follicular Unit Extraction- FUE): Bu yöntemde kökler 0.5-1mm çapındaki silindirik aletlerle teker teker alınır. Genelde 5 kökten bir tanesi alındığında bölgede farkedilmesi çok güç nokta tarzında iz kalır veya hiç iz kalmaz. Örneğin, 320 cm2 sağlıklı saç kökü alınabilecek  cm2’de 70 kök içeren verici alanı olan bir kişide tüm alandan ancak 2800 kök almak mümkün olabilir. Bir günde alınıp ekilebilecek kök ünitesi miktarı genelde 3000’dir. Ancak bu işlemi ardışık günlerde uygulamak mümkündür. Saç kökleri yetmediği takdirde gövde, kol ve bacaklardaki kıllar da aynı yöntemle alınabilir.

Saçların saçsız veya seyrek alanlara ekilmesi:

Saç çizgisi estetik cerrahi için de geçerli olan Leonardo da Vinci’nin altın kurallarına uyularak belirlenir. Ekim işleminde ekilecek bölge uyuşturulur. Daha sonra tam köklerin büyüklüğünde delikler açılır. Kökler belirli bir harmoni içinde zarar verilmeden çok dikkat edilerek ekilir. Ekim doğal haldeki kök dağılımı ve yönler dikkat edilerek yapılır. En önde mikro-düzensizlikler sağlanılarak ekimin farkedilmemesi sağlanır. İyi yapılmış bir saç ekiminde ekim  belli olmaz. Eğer ekim yapıldığı farkediliyorsa bu bir komplikasyondur.

Pansuman:

Ekim yapılan bölge kapatılmaz, köklerin alındığı bölge bir gün kapatılabilir. 48 saat geçtikten sonra saçlarınız artık yıkanabilir. Şerit yöntemi uygulanılmışsa dikişler 10-15 gün sonra alınacaktır. FUE yönteminde ise 3 günde iyileşme önemli ölçüde tamamlanmış olur.

EKİM SONRASI YAPILACAKLAR:

Saç ektirme rasındaki ilk 10 günde köklerin ekildiği bölgeye özen göstermek gerekir. İlk günlerde ağrıkesici kullanmak gerekebilir. Bunun yanısıra geniş ekimlerde ödem azaltıcı ilaçlar tavsiye edebiliriz. İki haftada ekilen saçlar dökülecektir, endişlenmeyin. Ekilen saçlar 4-6 hafta sonra çıkmaya başlayacaklardır. Bu dönemde tıbbi saç restorasyon tedavisi uygulandığında saçlar daha gür olarak çıkacaktır. Çoğunlukla, 6 ay sonra ekilen köklerin hemen tamamı çıkacaktır. Saçlarınız ayda 1-1,5 cm uzayacağından asıl etki 8 ay sonra görülecektir.

Etiketler:

Bir cevap yazın