FUE yöntemi FUT yöntemi karşılaştırma

FUE vs FUT

Tecrübeli bir plastik cerrah her iki saç ekimi yöntemini de uygular.

İki yöntem arasında sonuç olarak fark yoktur. Sadece, FUE yönteminde saçlar kısa kesilmek zorundadır. FUT yönteminde %5 oranında iz kalma riski vardır. FUE yöntemiyle artık 4000 kök ünitesi rahatlıkla ekilebilmektedir. 4000 kökü ekerken kökler 6 saatin üzerinde dışarıda bekletilmeden ekilir. Çünkü ilk alınan greftin ekilmesi alınması ile ekilmesi arasında 4 saat kadar zaman geçer. Bunun bir yöntemi vardır. FUT yönteminde 4000 kök ünitesi ancak greftleri bölerek elde edilebilir. FUE yöntemine alışkın olanlar FUT yöntemini kötülerler, FUE yöntemini bilmeyenler FUT yöntemini över.

Saç ekimi yaptırmayı düşünenler ve özellikle FUE ve FUT tekniği arasındaki farkları merak edenlerin aşağıdaki konuları bilmeleri gerekmektedir.

FUE Saç Ekimi Yönteminin Avantajları

FUE yönteminden sonra donor bölgenizde belirgin bir iz kalmayacaktır. Tabiî ki her deri kesisinden (insizyon) sonra skar olacaktır, fakat bu skar (iz) çok küçük olduğundan ve geniş bir alandan alındığından, izler sıfır numara saç tıraşında bile belirgin değildir.

FUE tekniğinde dikiş yoktur. Kafanın arka kısmında küçük yaralar oluşur ve bunlar herhangi bir dikiş ya da bandaj gerektirmeden kendi kendine iyileşir.

FUE yöntemi ile FUT yöntemine göre iki misli saç kökü bir seansta alınabilir. (5500 graft gibi…)

Fue tekniğinde greftler alındıktan sonra, donor bölgesinde herhangi bir ağrı olmaz.

FUE Yönteminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sac ekiminde herkes FUE tekniği için uygun aday değildir. Operasyondan önce, hastaların farklı methodlar ile birçok testten geçirilir ve saç foliküllerine bir zarar vermeden saç köklerinin alınıp alınamayacağını görmek için greftler büyütme ile incelenir. Eğer hastanın zarar görmüş greftleri varsa, FUE tekniği ile bu operasyonu gerçekleştirilmez. Bu çok nadir görülen bir olaydır.

Fue tekniği daha pahalı bir operasyondur. ( FUT yöntemi ile karşılaştırıldığında 2 katı fiyatındadır.) FUT yöntemiyle bir seansta nakledilen sac miktarına FUE yöntemiyle de seansta ulaşılır.  FUE yöntemi ile FUT yöntemine göre iki misli saç kökü bir seansta alınabilir. (5500 graft gibi…)FUE yöntemi hasta için sıkıcıdır, kafanın arka kısmından derinin alınıp daha sonra saçların mikroskop altında ayrıştırılıdığı FUT yönteminin aksine FUE yönteminde saç kökleri tek tek alınır.

FUT yöntemi ile kıyaslandığı zaman FUE yöntemi daha uzun sürer. 4000 greft ekilecek bir işlem 6-8 saat sürer. FUT yöntemi ile 4000 greft bir seansta elde edilemez!

Kafanın büyük bir bölümünün traş edilmesi gerekir. Çoğu hasta bu durumu kabul eder.

Ayrıca bilinmesi gereken önemli birkaç nokta daha vardır. Bir kök içindeki saçlar yanlış ekim sonucu ölebilirler. Bu durum FUT tekniğinde de, FUE tekniğinde de oluşabilir.

FUE işleminde köklere daha hassas davranmak gerekir. Her ekip FUE ile büyük sayıda kök ekemez. Yani ekerken kökleri zadeleyebilir.

FUE  ile Saç Ekimi ve İzler

FUE yönteminden sonra oluşacak iz benek şeklindedir. Saçlar operasyondan sonra çok kısa kestirilebilir fakat tamamen tıraş edilemez. Saç komple tıraş edilirse minik benekler belli olur.

Bir cevap yazın