Ekilen Saçlarım Çıkmıyor

Saç ektiren pek çok kişi ya yeterince bilgilendirilmedikleri için ya da sabırsızlıklarından saçlarının hemen çıkmasını beklemektedir.

Saç kökünün gelişiminde 3 evre vardır.

Birinci evre saçın geliştiği anajen evredir.

Sekiz yıla kadar devam eder. Bu dönemde saç uzar. Anajen evre dökülmeye yatkın saçlarda giderek kısalır. kısaldıkça kökler küçülür. Buna köklerin minyatürizasyonu denir. Saç kökü küçüldükçe anajen faz kısalır. Sonunda saç kökünden saç gelişemez hale gelir. Normal bir saç anajen fazda ortalama 1.25 cm kadar uzar.

İkinci evre saçın döküldüğü katajen evredir.

Saçın artık dökülmesi gerektiğine ait sinyali alan saç kökü küçülmeye başlar. Saç kökü saçtan ayrılır. Saç iki haaftalık bir süreçte dökülür.

Üçüncü evre telojen evredir.

Bu devre saç kökünün dinlenme evresidir. Bu evre 1-4 ay kadar sürer. Bu süreç sonunda anajen evre başlar ve saç kökü tekrar gelişmeye başlar.

Saç kökleri ekildiğinde hangi evrede oldukları önemlidir. Bir kısım saç kökü katajen evreye girecek ve dökülecektir. Telojen evrede olanlar 1-4 ay süren anajen fazın başlaması ile gelişmeye başlayacaklardır. Bir kısım saç kökü ise anajen evrede gelişimini sürdürüp uzamaya devam edeceklerdir. Saç kökleri nakil sürecinde katajen faza girebilirler. Katajen evre 2 hafta kadar sürer ve bazen 15 gün sonucunda ekilen saçların tümü dökülebilir. Bu nedenle “Ekilen saçlarım döküldü.” diye endişelenmeyin. Bazı FUT veya FUE pazarlamacılarının “Ekilen saçlarınız bu yöntemle dökülmeyecektir.” sloganlarını dikkate almayın. Dökülen saçların kökleri telojen fazda 1-4 ay kadar bekleyeceklerdir. Hatta nakil yapılması nedeniyle yeni duruma uyum göstermeye çalışan saç kökleri şok dökülme sonucu daha uzun bir lag perioda, duraklama sürecine, girebilirler. Endişelenmeyin. Saç köklerinizin en büyük düşmanı strestir. Bunu unutmayın.

Kısaca ekilen saçlarınız ilk ayda dökülebilir, dört ay sonra çıkabilirler. İlk altı ayda saç köklerinizin tamamı çıkmayabilir. Saç ekiminden sonra bir yıllık süreç içinde saçlarınızın son hali görülür. Gereksiz girdiğiniz strese bağlı ekilen saçlarınızın bir kısmı çıkmayabilir.